Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu přepravy nosníků za pomoci jeřábu (Kozí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Kozí a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu přepravy nosníků za pomoci jeřábu.


Práce budou probíhat v termínu:
25.6.2015 a 2.7.2015


V ulici:
Kozí v úseku před čp. 917/3

Práce budou prováděny ve vozovce, která zůstane průjezdná. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst v blízkém okolí.


Žadatel: VIP Domy s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČ: 24269913
Odpovědná osoba: Josef Smítka tel: 601 342 537
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 12.6.2015 vedoucí odboru