Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu uskutečnění státní návštěvy místopředsedkyně vlády Čínské lidové republiky (Pohořele, Loretánské nám., Loretánská, Železná)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy místopředsedkyně vlády Čínské lidové republiky v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Po 15.06.2015 09:00 – 15:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12
Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví
Polské republiky)
Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.
(mimo míst před budovou Hradní stráže)

Út 16.06.2015 12:30 – 18:00 hodin
Železná: oboustranně prostor před Karolinem od ul. Kamzíkova
po ul. Rytířská a od ul. Havelská po ul. Rytířská

Žadatel: Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 08.06.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 08.06.2015