Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu obnovy vodovodního řadu (Štěpánská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Štěpánská (mezi ulicemi Řeznická a Václavské náměstí) a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu obnovy vodovodního řadu.

Práce budou probíhat postupně v termínech:
1) 15. 6. 2015 – 30. 6. 2015
2) 1. 7. 2015 – 16. 8. 2015
3) 17. 8. 2015 – 30. 9. 2015

V ulici:
1) Štěpánská č.p. 36, 44 a 65
2) Štěpánská (36 – 44, sudá čísla)
3) Štěpánská (20 – 36, sudá čísla)


Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.
Žadatel: PRAGIS a.s.
Budovatelská 286
190 15 Praha 9
Odpovědná osoba: p. Ježek, tel.: 602 625 875


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 2. 6. 2015