Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem dopravy materiálu do 6. a 7. NP objektu Příčná 8 (Příčná)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Příčná (mezi ulicemi Řeznická a Navrátilova) a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem dopravy materiálu do 6. a 7. NP objektu Příčná 8.

Práce budou probíhat v termínu:
6. 6. 2015

V ulici:
Příčná (mezi ulicemi Řeznická a Navrátilova)


Práce budou prováděny ve vozovce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Příčná (mezi ulicemi Řeznická a Navrátilova)

Platnost: 6. 6. 2015

Účel: umístění mobilního jeřábu - doprava materiálu do 6. a 7. NP objektu Příčná 8

Objížďka: Řeznická – Vodičkova – Navrátilova - Příčná


Žadatel: KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o.
Muchova 233/1
160 00 Praha 6
Odpovědná osoba: Ing. Bedřich Tesař, tel.: 603 497 085


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 27. 5. 2015