Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu opravy izolací a fasády Obecního dvora (U Milosrdných, U obecního dvora)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1
Vážení uživatelé pozemní komunikace U Milosrdných a U obecního dvora dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu opravy izolací a fasády Obecního dvora.


Práce budou probíhat postupně v termínu:
27.5.2015 – 22.8.2015


V ulici:
U Milosrdných v úseku před čp. 800/16 a 1017/18 a U obecního dvora v úseku před objektem čp. 1017/11.

Práce budou prováděny po etapách převážně v chodníku částečně i ve vozovce, která zůstane průjezdná. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před výše uvedenými objekty.


Žadatel: VCES a.s.
Na Harfě 337/3
190 05 Praha 9
IČ: 26746573
Odpovědná osoba: Ing. Petr Jakubek, tel: 724 751 915Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 25.5.2015 vedoucí odboru