Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce plynovodu (Skořepka, Uhelný trh, Rytířská, Perlová)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Skořepka, Uhelný trh, Rytířská, Perlová a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce plynovodu.

Práce budou probíhat v termínech:
1) 2.6.2015 – 19.6.2015 2) 22.6.2015 – 10.7.2015

V ulici:
1) Skořepka vozovka v celé délce a šířce od křižovatky s ul. Uhelný trh po křižovatku s ul. Na Perštýně.
Uhelný trh v křižovatce s ul. Skořepka.
2) Uhelný trh v křižovatce s ul. Rytířská před čp. 528/7 dále v části vozovky přilehlé k náměstíčku naproti
domům čp. 413/8, 414/9, 415/10, v Rytířské v úseku před čp. 528/1 a v Perlové v úseku před čp. 412/1.

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: 1) ulice Skořepka v celé délce od křižovatky s ul. Uhelný trh po křižovatku s ul. Na Perštýně.
Uhelný trh v křižovatce s ul. Skořepka.
2) Uhelný trh v křižovatce s ul. Rytířská před čp. 528/7
Platnost: 1) 2.6.2015 – 19.6.2015 2) 22.6.2015 – 10.7.2015
Účel: rekonstrukce STL plynovodu

1) Otočený směr jízdy ul. Martinská a Vejvodova. Objížďka se nenařizuje 2) V části ul. Uhelný trh obousměrný provoz. Objížďka se nenařizuje.


Žadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4

Odpovědná osoba: Ing. Vlastimil Kolář, tel.: 777 876 373Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 18.5.2015 vedoucí odboru