Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce plynovodu (Bartolomějská, Na Perštýně, Jilská, Skořepka)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Bartolomějská, Na Perštýně, Jilská, Skořepka, a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce plynovodu.

Práce budou probíhat v termínu:
11.5.2015 – 1.6.2015

V ulici:
Bartolomějská v úseku od čp.309/13, 347/14 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 20 m. Jilská v úseku od čp. 351/1, 352/2 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 12 m. Skořepka v úseku od čp. 527/1, 355/2 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 8 m. Na Perštýně od křižovatek s výše uvedenými ulicemi a dále od čp.350/17, 352/18, po čp.347/11, 356/12.

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: 1) Bartolomějská v úseku od čp.309/13, 347/14 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 29 m.
2) Jilská v úseku od čp. 351/1, 352/2 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 15 m.
3) Skořepka v úseku od čp. 527/1, 355/2 po křižovatku s ul. Na Perštýně v délce 7 m.
4) Na Perštýně od křižovatek s výše uvedenými ulicemi a dále od čp.350/17, 352/18, po čp.347/11, 356/12.

Platnost: 11.5.2015 – 1.6.2015
Účel: rekonstrukce STL plynovodu

1) Objížďka se nenařizuje 2) Objížďka pro dopravní obsluhu po trase Národní, Perlová, Uhelný trh, Michalská, Vejvodova - otočený směr jízdy, Jilská. 3) Do ulice Skořepka je možný vjezd, do neuzavřeného úseku ulice Na Perštýně je objížďka přes ulici Martinská - otočený směr jízdy. 4) Objížďka uzavřeného úseku Na Perštýně od ul. Husova a Betlémské nám. je vedena přes Betlémské nám. – obousměrný provoz, Betlémská, U Dobřenských Náprstkova, Karoliny Světlé, Smetanovo nábřeží, Národní, Perlová,Uhelný trh, Martinská – otočený směr jízdy, Na Perštýně.

Žadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4

Odpovědná osoba: Ing. Vlastimil Kolář, tel.: 777 876 373

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 29.4.2015 vedoucí odboru