Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce ve streetballu pod názvem „Pražský mezinárodní streetballový pohár“ (Václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání sportovní akce ve streetballu pod názvem „Pražský mezinárodní streetballový pohár“ pořádaných na území MČ Prahy 1:


Místo konání akce : Václavské nám., pěší zóna v dolní části náměstí
Termín a čas akce:
11.07.2015 – 12.07.2015 08:00 – 20:00 hod.
/příprava od 10.07.2015/

Odpovědná osoba: Ing. Igor Bayer; telefon: 733 124 833
Česká streetbalová federace, o.s.
Jaurisova 515/4, Praha 4, Michle, PSČ 140 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 17.04.2015


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 17.04.2015