Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění mobilního jeřábu (Zlatnická)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Zlatnická a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu
pro instalaci věžového jeřábu do objektu Zlatnická 3.

Práce budou probíhat v termínu:
25. 4. 2015

V ulici:
Zlatnická

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku se zachováním průchodu pro chodce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst. Autobusová linka č. 194 bude do zastávky Petrské náměstí vedena odklonem přes Náměstí Republiky a dále do ulice Truhlářská.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Zlatnická

Platnost: 25. 4. 2015

Účel: umístění mobilního jeřábu k instalaci věžového jeřábu
pro rekonstrukci objektu Zlatnická 3

Objížďka: Na poříčí – Havlíčkova – Na Florenci – Sokolovská – Ke Štvanici – Těšnovský tunel – nábřeží Ludvíka Svobody – Nové mlýny – Lannova – U nemocenské pojišťovny – Klimentská – Barvířská – Lodecká - Petrské náměstí


Žadatel: Polabská stavební CZ, s.r.o.
Oseček 87
261 15 875 Oseček
Odpovědná osoba: Ing. Milan Točík, tel.: 777 706 960


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 16. 4. 2015