Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu práce na přípojce kanalizace a plynu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou (Samcova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Samcova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu práce na přípojce kanalizace a plynu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou

Práce budou probíhat v termínu:
27.4.2015 – 3.5.2015

V ulici:
Samcova, před čp. 1503/6

Práce budou prováděny ve vozovce, i na chodníku při současném zachování a průchodnosti jednoho chodníku. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst v ulici Samcova.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka
Místo: ulice Samcova před čp.1503/6 v délce cca 10m
Platnost: 27.4.2015 – 3.5.2015
Účel: práce na přípojce kanalizace a plynu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou
Objížďka se nařizuje po trase Klimentská, Stárkova, Těšnov, Na poříčí, Zlatnická, Petrské náměstí, PetrskáŽadatel: PP 53, a.s.
Za zastávkou 373
109 00 Praha 10
Odpovědná osoba: Ing. Martin Hájek, tel.: 724 069 220

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

 Bc. Ludvík Czital
Dne : 25.3.2015 vedoucí odboru