Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce v souvislosti s doprovodným kulturním programem v rámci veřejné sbírky Akce cihla (nám. Curieových)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce v souvislosti s doprovodným kulturním programem v rámci veřejné sbírky Akce cihla na území MČ Praha 1 v lokalitě:

Lokalita : nám. Curieových č.5, č.p.43, prostranství před hotelem InterContinental, č.parc. 987/1, k.ú. Staré Město

Termín :
akce – 10.08.2015 – 30.08.2015 06:00 – 22:00 hod.


Odpovědná osoba: Ing. T. Fischer ; telefon: 296 631 481
WIC Prague s.r.o.
nám. Curieových 43/5, Praha 1, PSČ 110 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 23.03.2015


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 23.03.2015