Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem „Velikonoce na Hradčanském náměstí“ (Hradčanské náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pod názvem „Velikonoce na Hradčanském náměstí“ s doprovodným kulturně hudebním programem s pořádáním akce na území MČ Praha 1 :


Lokalita : Hradčanské náměstí, pěší zóna
Termín akce :
04.04.2015 –26.04.2015 (mimo 09.04.2015) 09:00 – 20:00 hod.
příprava od 02.04.2015; demontáž do 27.04.2015


Odpovědná osoba: Jana Goldsteinová; telefon: 731 126 386
Zazi a.s.
U Bažantnice 309, Přezletice, PSČ 250 73


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 19.03.2015

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 19.03.2015