Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu výměny povrchů komunikací provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Maiselova, Kaprova, Žatecká, Široká, Jáchymova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Maiselova, Kaprova, Žatecká, Široká, Jáchymova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
25.3.2015 – 1.6.2015

V ulici:
Maiselova v úseku před čp. 56/11-56/5, 59/5-14/1, 60/3, Kaprova 19/5-18/7, 16/9-14/13, 45/10, 40/12-16/16, Žatecká 16/8-55/14, 18/7, 41/4-40/6, 18/5-25/9, 45/3, Široká 25/6, 55/8-56/10, Jáchymova 26/2


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 16.3.2015 vedoucí odboru