Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst a dočasné uzavírky komunikace z důvodu povolení parkování vozidel filmové techniky (Těšnov, Petrská, Biskupská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzavírky komunikace z důvodu povolení filmování a parkování filmové techniky ČT v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

SNÍŽENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST
Těšnov – parkovací automaty
Ne 08.03.2015 05:00 – 18:00 hodin
Petrská – od ul. Samcova po ul. Stárkova
Biskupská – za kostelem sv. Petra a Pavla
Ne 08.03.2015 06:00 – 17:00 hodin

Náhradní bezplatné parkování bude zajištěno v termínu od So 07.03.2015 17:00 hodin
do Ne 08.03.2015 18:00 hodin (dále je zde parkování zdarma – parkovací automaty)
v lokalitě ul. Klimentská č. 27 (podél budovy Ministerstva dopravy), Praha 1.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Lokality ulic: Petrská v úseku mezi ul. Samcova – Stárkova, Praha 1
Biskupská kolem kostela sv. Petra a Pavla, Praha 1
Objízdná trasa: není stanovena
Důvod: filmování a stání techniky k audiovizuální tvorbě
Termín: Ne 08.03.2015 07:00 – 17:00 hodin

Odpovědná osoba: Antonín Navrátil, tel. č.: +420 602 204 649
ČESKÁ TELEVIZE
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 18.02.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 18.02.2015