Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky v oblasti z důvodu opravy tramvajové tratě (Senovážné nám. – Havlíčkova x Na poříčí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemních komunikací Havlíčkova, Hybernská , Dlážděná a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti z důvodu opravy tramvajové tratě. V níže uvedeném termínu a čase bude vyloučena tramvajová doprava v úseku Senovážné nám. – Havlíčkova x Na poříčí v obou směrech. Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 „ Florenc – Senovážné nám. – Florenc“ (okružně). Podrobnější informace o tramvajové výluce najdete na vývěskách DP. Chodníky pro pěší zůstanou průchozí. Dojde k uzavření přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici před křižovatkou s Hybernskou. Pokud se týká automobilové dopravy, nebude možno odbočovat na křižovatce z Havlíčkovy ulice do Hybernské. Objezd bude veden po trase Dlážděná, Senovážné nám., Opletalova.

Práce budou probíhat v termínu:
8.2.2015 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

V ulici:
Havlíčkova a v křižovatce s HybernskouŽadatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
IČ : 00005886
Odpovědná osoba: p. Paleček, tel.: 606 609 405

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.1.2015

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru