Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu (V celnici)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace V celnici a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu pro výměnu vzduchotechniky.

Práce budou probíhat v termínu:
1) 12. 1. 2015, 16. 1. 2015, 9. 2. 2015, 13. 2. 2015 (0:00 – 7:30hod.)
2) 13. 1. 2015 – 15. 1. 2015, 10. 2. 2015 – 12. 2. 2015

V ulici:
1) V celnici 1, 4 – 10 (sudá čísla)
2) V celnici 8

Práce budou prováděny ve vozovce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: 1) V celnici 1, 4 – 10 (sudá čísla)
2) V celnici 8

Platnost: 1) 12. 1. 2015, 16. 1. 2015, 9. 2. 2015, 13. 2. 2015 (0:00 – 7:30hod.)
2) 13. 1. 2015 – 15. 1. 2015, 10. 2. 2015 – 12. 2. 2015

Účel: umístění jeřábu – výměna vzduchotechniky

Objížďka: se nenařizuje. Ulice V celnici (lichá čísla) zobousměrněna.

Žadatel: Coolplan Praha, s.r.o.
Semonická 2838/34
19300 Praha 9
Odpovědná osoba: Ing. David Němec, tel.: 602 844 776


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 17. 12. 2014