Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce “Adventní zpívání na Petrském náměstí“ (Petrské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “Adventní zpívání na Petrském náměstí“ s doprovodným kulturním programem na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Petrské nám. proti č.3 a 4, chodník na ostrůvku
Termín a čas akce : 18.12.2014 17:00 – 19:00 hod.Odpovědná osoba: Linda Klečková; telefon: 608 512 501
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 11.12.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 11.12.2014