Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu demontáže jeřábu postaveného za účelem rekonstrukce domu (Jungmannova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannova dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu demontáže jeřábu postaveného za účelem rekonstrukce domu Jungmannova 32/25.

Práce budou probíhat v termínu:
24.1.2015 (6:00 -19:00 hod.)

V ulici:
Jungmannova před domem čp. 32/25, 31/23 a částečně i 30/21

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníku a průjezdnosti vozovky. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této ulici.


Žadatel: SLUG Invest a.s.
Žerotínova 1641/47
130 00 Praha 3
Odpovědná osoba: Ing. Vlastimil Jílek, tel.: 603 282 376

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 10.12.2014 vedoucí odboru