Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu montáže stacionárního jeřábu (Mikulandská, Národní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Mikulandská, Národní, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu montáže stacionárního jeřábu.

Práce budou probíhat v termínu:
6.12.2014 – 7.12.2014

V ulici:
Mikulandská před domy čp.135/7, 136/9, Národní před čp. 137/12, 136/14

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: Mikulandská od křižovatky s Národní po čp. 134/5 v délce cca 55m
Platnost: 6.12.2014 – 7.12.2014
Účel: umístění záboru za účelem montáže stacionárního jeřábu

Objížďka se nařizuje po trase Národní, Masarykovo nábřeží, Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova,
Purkyňova, Ostrovní


Žadatel: HINTON a.s.
Vinohradská 1597/174
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Václav Havrlant tel: 602 253 284

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 24.11.2014 vedoucí odboru