Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu státní návštěvy předsedkyně vlády Polské republiky (Loretánská, Loretánské náměstí, Pohořelec)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy předsedkyně vlády Polské republiky v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Út 02.12.2014 15:30 – 21:00 hodin

Pohořelec:                                         pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12

Loretánské nám.:                             pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny

(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví

Polské republiky)

Loretánská:                                      oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.

(mimo stání před budovou Hradní stráže)

 

Žadatel:          Policie ČR (plk. Ing. Pavel Nachtmann, tel. č.: +420 974 839 226)

Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS

P.O.BOX 62/UOC

170 89 Praha 7

 

Zpracoval: Pavel Kotlár

                   referent ODOP

Dne: 24.11.2014

 

Schválil: Bc. Ludvík Czital

                vedoucí odboru

Dne: 24.11.2014