Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce u příležitosti 1.ročníku Open Square (nám. Jana Palacha, Alšovo nábř.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce u příležitosti 1.ročníku Open Square (přednášky IPR, debaty o architektuře IPR, divadla a spolky FF, workshopy, bazar učebnic, atd.) pořádané na území MČ Praha 1:


Místo konání akce :
nám. Jana Palacha, Alšovo nábř., pěší zóna na schodech a před budovou Rudolfina
Termín a čas akce:
18.10.2014 10:00 – 20:00 hod.


Odpovědná osoba: Klára Mišunová; telefon: 777 862 614
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyšehradská 57/2077, Praha 2, PSČ 128 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 14.10.2014

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 14.10.2014