Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce plynovodu v úseku Uhelný trh - Michalská (Uhelný trh, Michalská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Uhelný trh, Michalská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce plynovodu v úseku Uhelný trh - Michalská

Práce budou probíhat postupně v termínu:
22.10.2014 – 14.11.2014

V ulici:
Uhelný trh v úseku před čp. 528/7 – 512/5, 425/4, Michalská v úseku před čp. 429/1 -441/9 a před čp. 512/2 – 432/12,

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: 1) Uhelný trh v úseku od čp. 528/7 – 512/5 a čp. 425/4
2) Michalská v úseku od čp. 432/12 – 512/2 a Uhelný trh před čp. 425/4, 512/5
Platnost: 1) 22.10.2014 – 7.11.2014 2) 31.10.2014 – 14.11.2014
Účel: rekonstrukce STL plynovodu v úseku Michalská – Uhelný trh
1) Objížďka se nenařizuje 2) Objížďka se nařizuje po trase Uhelný trh, Skořepka, Jilská, Vejvodova

Žadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4


Odpovědná osoba: Ing. Vlastimil Kolář, tel.: 777 876 373Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 9.10.2014 vedoucí odboru