Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce „Bílá pastelka“ (Václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce „Bílá pastelka“ zaměřené na pomoc zrakově postiženým (informační stánek, pódium – doprovodný kulturně hudební program) spojené s veřejnou sbírkou pořádané na území MČ Prahy 1 :


Místo akce akce : Václavské nám., chodník ve středovém pruhu náměstí v úrovni ul. Opletalova a Ve Smečkách
Termín a čas akce: 15.10.2014 08:00 – 19:00 hod.


Odpovědná osoba: Václav Polášek; telefon: 221 462 462
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Krakovská 1695/21, Praha, Nové Město (Praha 1), PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 25.09.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 25.09.2014