Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků (Hradební)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Hradební a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků.

Práce budou probíhat v termínu:
4.10.2014

V ulici:
Hradební 727/1

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku a průchodu Hradební – Haštalská, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v Hradební ulici.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Hradební, v úseku od křižovatky s ul. Dlouhá v délce 45 m.
Platnost: 4.10.2014
Účel: umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků.
Objížďka se nařizuje po trase Dlouhá, Rybná, Haštalská, K Haštalu
Žadatel: TECHBAU S.P.A. organizační složka
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha 1

Odpovědná osoba: Karel Kramář tel.: 773 595 181Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 15.9.2014 vedoucí odboru