Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce „FREKVENCE 1/EVROPA 2 live“ (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce „FREKVENCE 1/EVROPA 2 live“ s doprovodným kulturně hudebním programem (on air vysílání) - pořádané na území MČ Prahy 1:

Místo konání akce :
nám. Republiky, pěší zóna před OC Palladium
Termín konání akce :
17.09.2014 14:00 – 17:00 hod. – FREKVENCE 1 live
18.09.2014 09:00 – 20:00 hod. – EVROPA 2 live


Odpovědná osoba:
Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy; vz. Michaela Rálišová; Telefon: 731 502 224


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 15.09.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 15.09.2014