Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu zajištění průjezdu speciální hasičské techniky v rámci akce Den dobrovolných hasičů 2014 v Praze 1 (Šeříková, Říční, U Sovových mlýnů)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu zajištění průjezdu speciální hasičské techniky v rámci akce
Den dobrovolných hasičů 2014 v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Ne 21.09.2014 08:00 – 19:00 hodin

Šeříková: oboustranně v délce 25 m od ul. Říční

Říční: oboustranně od ul. Šeříková po park Kampa

U Sovových mlýnů. levá strana vozovky před Lichtenštejnským palácem
10 m na vyhrazených parkovacích místech v ZPS vč. č. O 7

pravá strana vozovky před Lichtenštejnským palácem
8 m na vyhrazených místech v ZPS

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, o.s.
(Ing. Vladimír Krištof, tel. č.: +420 604 231 691)
Nové mlýny č. 827/3a
110 00 Praha 1 – Nové Město

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 12.09.2014

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 12.09.2014