Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce plynovodu v úseku Smetanovo nábřeží – Bartolomějská (Bartolomějská, Karoliny Světlé)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Bartolomějská, Karoliny Světlé a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce plynovodu v úseku Smetanovo nábřeží – Bartolomějská

Práce budou probíhat postupně v termínu:
15.9.2014 – 3.10.2014, 6.10.2014 – 24.10.2014

V ulici:
Karoliny Světlé před čp. 303/4, Bartolomějská v úseku od Karoliny Světlé po čp. 291/11a

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: 1) Karoliny Světlé v úseku od čp. 303/4 - Bartolomějská po čp. 308/9
2) Bartolomějská od čp. 308/9 po čp. 291/11a
Platnost: 1) 15.9.2014 – 3.10.2014 2) 6.10.2014 – 24.10.2014
Účel: rekonstrukce plynovodu v úseku Smetanovo nábřeží –Bartolomějská
1) Objížďka se nařizuje po trase Národní, Perlová, Skořepka, Na Perštýně 2) Objížďka se nenařizujeŽadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4


Odpovědná osoba: Ing. Vlastimil Kolář, tel.: 777 876 373Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 10.9.2014 vedoucí odboru