Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (U Prašné brány, Panská, Senovážná, Havířská, Na příkopě)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace U Prašné brány, Panská, Senovážná, Havířská, Na příkopě, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
13.9.2014 – 26.10.2014

V ulici:
U Prašné brány před č.p. 969/40, Panská před č.p. 894/4, 895/6, Senovážná před č.p. 1394/8, Havířská před č.p. 394/6, 583/5, Na příkopě před č.p. 583/15


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 2.9.2014 vedoucí odboru