Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu stavby STL plynovodu a přípojek (Senovážné nám., Jeruzalémská, Opletalova, Vrchlického sady, Bolzanova, Wilsonova, Jindřišská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Senovážné nám., Jeruzalémská, Opletalova, Vrchlického sady, Bolzanova, Wilsonova, Jindřišská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu stavby STL plynovodu a přípojek.

Práce budou probíhat postupně v těchto temínech a lokalitách:

1) 7.9. – 11.9.2014 – Vrchlického sady od Washingtonovy po Hlavní nádraží vstup, parc. č. 2318/9
2) 12.9. - 17.9.2014 – Vrchlického sady od Hl. nádraží vstup po Wilsonova čp. 301/10
a Bolzanova před čp. 1604/7
3) 18.9. – 27.9.2014 - Opletalova od čp. 958/27–1336/35
4) 28.9. – 1.10.2014 – Jeruzalémská mezi Opletalovou a Jindřišskou a Senovážné nám. čp. 981/21
5) 30.9. - 4.10.2014 – Opletalova od čp. 1608/43 po Senovážné nám.
6) 5.10. - 11.10.2014 – Senovážné nám. čp. 981/21 po Opletalovu
7) 7.9. - 11.10.2014 – Opletalova před čp. 1603/43 (zařízení staveniště – po celou dobu stavby)


Práce budou prováděny převážně v chodnících, při současném zachování průchodnosti chodníků a průjezdnosti vozovek (mimo Jeruzalémské – viz níže), včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: Jeruzalémská mezi Opletalovou a u Půjčovny
Platnost: 28.9. 2014 – 1.10.2014
Účel: umístění výkopů pro stavbu STL plynovodu a přípojek a objížďka se nenařizuje.
Žadatel: Výstavba sítí Kolín a.s.
Polepy 235
280 02 Polepy

Odpovědná osoba: Martin Zahradníček tel.: 603 558 516Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 1.9.2014 vedoucí odboru