Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků (Hradební)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Hradební a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků.


Práce budou probíhat v termínu:
30. 8. 2014

V ulici:
Hradební 727/1

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku
a průchodu Hradební – Haštalská, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v ulici Hradební.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Hradební (v úseku od křižovatky s ul. Dlouhá v délce 45 m)

Platnost: 30. 8. 2014

Účel: umístění jeřábu za účelem dopravy střešních nosníků

Objížďka: Dlouhá – Rybná – Haštalská – K HaštaluŽadatel: OTOL COMPANY, spol. s r.o.
Dlouhá 39
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Karel Kramář, tel.: 773 595 181


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 18. 8. 2014