Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu obnovy vodovodních řadů (Všehrdova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Všehrdova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu obnovy vodovodních řadů.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
1. 9. 2014 – 30. 9. 2014

V ulici:
Všehrdova (Újezd – Hostel Sokol)

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti alespoň jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této ulici. Hostel Sokol umožní po dobu 24 hodin denně otáčení vozidel na svém pozemku.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Všehrdova (Újezd – Hostel Sokol)

Platnost: 1. 9. 2014 – 30. 9. 2014

Účel: umístění výkopů za účelem obnovy vodovodních řadů

Objížďka: nenařizuje se.
Hostel Sokol umožní po dobu 24 hodin denně otáčení vozidel na svém pozemku.


Žadatel: POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Odpovědná osoba: p. Irena Krischkeová, tel.: 737 235 921


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 14. 8. 2014