Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem „Basket party“ (Václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání sportovní akce pod názvem „Basket party“ (turnaj mládeže v basketballu) pořádané na území MČ Prahy 1:


Místo konání akce : Václavské nám. č. 1 - 3, pěší zóna v dolní části náměstí
Termín a čas akce:
19.08.2014 12:00 – 22:00 hod.

Odpovědná osoba: Jiří Toušek; telefon: 774 989 778
Česká streetballová asociace
Březinova 501/4, Praha - Karlín, PSČ 186 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 28.07.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 28.07.2014