Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu za účelem výměny klimatizačních jednotek a technologií (Jungmannova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannova dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu za účelem výměny klimatizačních jednotek a technologií.

Práce budou probíhat v termínu:
9.8.2014

V ulici:
Jungmannova před domem č.738/18

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníku a průjezdnosti vozovky. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této ulici.


Žadatel: Petr Březina – APB Plzeň
Losiná 303
332 04 Plzeň
Odpovědná osoba: Miroslav Kalaš, tel.: 602 478 481

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 28.7.2014 vedoucí odboru