Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce Labyrint (Ovocný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na lidi se zrakovým postižením pořádané na území MČ Prahy 1. V „labyrintu“ si lidé mohou vyzkoušet, jaké je být nevidomým.

Místo konání akce : Ovocný trh proti č.9, č.p.563, pěší zóna
Termín a čas akce:
01.08., 08.08., 15.08., 22.08.2014 16:00 – 19:00 hod.

Odpovědná osoba: Rita Küü; telefon: 777 787 066
INVEXHIB PRAGUE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, okres Hl.m., Praha 2, Nové Město -Vinohrady, PSČ 128 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 23.07.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 23.07.2014