Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu stavby STL plynovodu a přípojek (Senovážné náměstí, Dlážděná, Hybernská, Opletalova, Bolzanova, U Bulhara)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Senovážné náměstí, Dlážděná, Hybernská, Opletalova, Bolzanova, U Bulhara a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu stavby STL plynovodu a přípojek.

Práce budou probíhat postupně v termínech:
Senovážné náměstí č. 5 – 11 (lichá čísla) 5. 8. 2014 – 9. 8. 2014
Dlážděná 10. 8. 2014 – 14. 8. 2014
Hybernská (Dlážděná – Opletalova) 16. 8. 2014 – 22. 8. 2014
Hybernská (Opletalova – U Bulhara) 19. 8. 2014 – 25. 8. 2014, 12. 10. 2014 – 18. 10. 2014
Opletalova 36 – 38 (sudá čísla) 22. 8. 2014 – 25. 8. 2014
Opletalova (Hybernská – Bolzanova) 26. 8. 2014 – 29. 8. 2014,
1. 9. 2014 – 6. 9. 2014, 13. 9. 2014 – 14. 9. 2014
Opletalova (křižovatka s ul. Bolzanova) 7. 9. 2014 – 14. 9. 2014
U Bulhara, Bolzanova 12. 10. 2014 – 23. 10. 2014Práce budou prováděny ve vozovce i v chodnících, při současném zachování průchodnosti chodníků, včetně možnosti vstupů do objektů. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: Výstavba sítí Kolín a.s.
Polepy 235
280 02 Polepy
Odpovědná osoba: Martin Zahradníček, tel.: 603 558 516


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 17. 7. 2014