Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem „Le Arti per Via“ u příležitosti Italské republiky v Radě EU 2014 (Ovocný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce na území MČ Praha 1 pod názvem „Le Arti per Via“ spojené s kulturním programem (simulace italského trhu ze začátku 20.století) u příležitosti Italské republiky v Radě EU 2014:

Průvod na území MČ Praha 1 veden po lokalitách :
Uhelný trh (od ZŠ), Rytířská, Železná, Staroměstské náměstí, Celetná, Ovocný trh
Termín a čas:
05.07.2014, 06.07.2014 16:00-17:00 hod.

Zázemí akce - program akce:
Ovocný trh, pěší zóna
Termín a čas :
05.07.2014 14:00 – 20:00 hod.
06.07.2014 14:00 – 20:00 hod. 12:00-20:30 hod.


Odpovědná osoba: Jana Šimáčková; telefon: 257 090 863
VELVYSLANECTVÍ ITALSKÉ REPUBLIKY
Nerudova 20, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 01.07.2014


Schválil : Bc.Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 01.07.2014