Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu opravy vozovky (Benediktská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Benediktská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu opravy vozovky v této ulici.

Práce budou probíhat v termínu:
1.7.2014 – 22.7.2014

V ulici:
Benediktská

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v Benediktské ulici .


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Benediktská před domy č. 8, 9, 12 v délce 60 m.
Platnost: 1.7.2014 – 22.7.2014
Účel: umístění záboru z důvodu opravy vozovky.
Objížďka se nenařizuje
Žadatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Oblastní správa CENTRUM
Školská 687/13
110 00 Praha 1


Odpovědná osoba: Pavel Čzech tel.: 257 015 453Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 18.6.2014 vedoucí odboru