Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu demontáže věžového jeřábu (Jungmannova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu demontáže věžového jeřábu, postaveného za účelem rekonstrukce budovy a přístavby dvorního traktu Jungmannova č. 26/15.

Práce budou probíhat v termínu:
5.7.2014 – 6.7.2014

V ulici:
Jungmannova před č.p. 22/9 – 26/15

Práce budou prováděny převážně ve vozovce , při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v Jungmannově a Palackého ulici.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: ulice Jungmannova v úseku od č. 22/9 – 26/15 v délce 61 m
Platnost: 5.7.2014 – 6.7.2014
Účel: montáž věžového jeřábu
Objížďka se nařizuje po trase Palackého (otočená jednosměrnost), Vodičkova, Lazarská, Vladislavova, CharvátovaŽadatel: TERRACON a.s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
Odpovědná osoba: p. Vašek, tel.: 724 287 734Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 18.6.2014 vedoucí odboru