Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu parkování motorových vozidel v rámci státního svátku Francouzské republiky (Velkopřevorské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o zvýšení dočasného snížení počtu parkovacích míst
v Zóně placeného stání z důvodu parkování motorových vozidel v rámci státního svátku
Francouzské republiky v Praze 1 v níže uvedené lokalitě:

Velkopřevorské nám. č. 1
Velkopřevorské nám. č. 3 – 4
Po 14.07.2014 09:00 – 18:00 hodin

Odpovědná osoba: Martin Beránek, tel. č.: +420 721 853 245
Velvyslanectví Francouzské republiky
Velkopřevorské náměstí č. 2
118 00 Praha 1 – Malá Strana

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 16.06.2014

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 16.06.2014