Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

POZOR! Změna termínů a organizace dopravy Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Pozor! Změna termínů a organizace dopravy Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí

Vážení uživatelé pozemní komunikace Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati.
Změny oproti dříve publikovaným etapám jsou vyvolány postupem při výstavbě.

Místo: Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí

Předpokládané termíny prací a uzavírek:
6. etapa, 1. fáze 6. 6. 2014, 18:00hod. – 9. 6. 2014, 6:00hod.         6.etapa_1.faze.pdf
6. etapa, 2. fáze 9. 6. 2014, 6:00hod. – 13. 6. 2014, 18:00hod.       6.etapa_2.faze.pdf
7. etapa 13. 6. 2014, 18:00hod. – 27. 6. 2014, 18:00hod.                7.etapa.pdf

V souvislosti s tím, bude docházet k uzavírkám v okolí stavby. Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníků, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde
i k dočasnému omezení parkovacích míst v této lokalitě.
Pro účely zásobování budou zřízena krátkodobá stání.

Pravděpodobná místa (budou upravována dle průběhu stavby):
Jeruzalémská (před křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Jindřišská (u Jindřišské věže, příjezd od ulice Senovážná a Senovážného náměstí, 5:00hod. - 10:00hod.)
Jungmannova (č.p. 5 a č.p. 7, 5:00hod. - 10:00hod.)
Nekázanka (před křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Palackého (za křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Panská (za křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Politických vězňů (za křižovatkou s ulicí Jindřišská, směr k ulici Opletalova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Školská (před křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
V Jámě (před křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Vladislavova (bezprostředně za křižovatkou s ulicí Lazarská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Vodičkova (mezi ulicí Navrátilova a Lazarská, 20:00hod. - 7:00hod.)
Vodičkova (podél objektů č.p. 36 a č.p. 40, 5:00hod. – 10:00hod.)
před kostelem sv. Jindřicha a sv. Kunhuty (příjezd ulicí Jeruzalémská, 5:00hod. - 10:00hod.)

Zároveň si Vás tímto dovolujeme požádat o omezení svých cest automobilem do dotčených míst.

Žadatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ: 000 05 886
Odpovědná osoba: Ing. Miroslav Grossmann, tel.: 724 014 875

Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 6. 6. 2014