Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Výstava „WINTONOVY VLAKY“ poukazující na osudy židovských dětí zachráněných Sirem Nicholasem Wintonem (Alšovo nábř., u Rudolfina)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání výstavy „WINTONOVY VLAKY“ poukazující na osudy židovských dětí, které byly zachráněny Sirem Nicholasem Wintonem před vypuknutím druhé světové války, pořádané na území MČ Prahy 1:

Místo konání výstavy : Alšovo nábř., u Rudolfina
Termín konání výstavy : 18.05.2014 - 20.06.2014 


Odpovědná osoba:
vz. Mgr. Karel Žrout; telefon: 602 763 719
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, PSČ 110 01


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 15.05.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 15.05.2014