Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky (U Lužického semináře, Na Kampě, U Sovových mlýnů, Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Hradčanské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

od Po 26.05.2014 15:00 hodin do St 28.05.2014 19:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci
U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem
a 15 m oboustranně v ZPS vč. č. O7

Út 27.05.2014 08:00 – 12:30 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12
Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví
Polské republiky)
Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.
(mimo stání před budovou Hradní stráže)

Zábranové plůtky:
Út 27.05.2014 od 08:30 hodin do ukončení ceremoniálu
Hradčanské nám.: 250 m

Žadatel: Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 23.04.2014

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 23.04.2014