Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce “Staročeské máje“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ (Petrské nám., Na Kampě)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “Staročeské máje“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ s doprovodným kulturním programem a s příležitostným prodejem na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Petrské nám. proti č.3 a 4, chodník na ostrůvku
Termín a čas akce : 14.05.2014 15:00 – 18:00 hod.

Místo konání akce: Na Kampě proti č.7 a 9, pěší zóna
Termín a čas akce : 15.05.2014 15:00 – 18:00 hod.


Odpovědná osoba : - Ing. P. Škrak, telefon: 221 097 185
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 06.05.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 06.05.2014