Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo (Malá Strana - Hradčany - Pohořelec, podrobný výčet ulic v dokumentu)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

od Ne 04.05.2014 15:00 hodin do St 07.05.2014 11:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci
U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem

Ne 04.05.2014 16:00 – 24:00 hodin
Vlašská: pravá strana vozovky od domu č. p. 20 po č. p. 24,
vč. modré zóny před Italským institutem č. p. 34

Út 06.05.2014 16:00 – 24:00 hodin
Vlašská: pravá strana vozovky od domu č. p. 20 po vchod
do Italského institutu (Šporkova ul. č. 14), vč. modré zóny (náměstíčko) a před institutem č. p. 34

Po 05.05.2014 08:30 – 13:00 hodin

Hradčanské nám. celý prostor pěší zóny, vč. vyhrazených míst pro vozidla TAXI

Po 05.05.2014 08:30 – 13:00 hodin
Út 06.05.2014 09:30 – 15:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12
Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví
Polské republiky)
Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.
(mimo stání před budovou Hradní stráže)

Út 06.05.2014 07:00 – 11:30 hodin
Sněmovní oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská,
od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavnostní vchod
do PSP ČR

Zábranové plůtky:
Po 05.05.2014 od 09:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Hradčanské nám.: 250 m


Žadatel: Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 23.04.2014

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 23.04.2014