Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce tramvajové trati (Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati.

Místo: Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí

Předpokládané termíny prací a uzavírek:
1. etapa 26. 4. 2014, 00:30hod. – 30. 4. 2014, 18:00hod.        situace   1.etapa.pdf
2. etapa 30. 4. 2014, 18:00hod. – 11. 5. 2014, 18:00hod.        situace   2.etapa.pdf 
3. etapa 11. 5. 2014, 18:00hod. – 19. 5. 2014, 18:00hod.        situace   3.etapa.pdf
4. etapa 19. 5. 2014, 18:00hod. -  26. 5. 2014, 18:00hod.        situace   4.etapa.pdf
5. etapa 26. 5. 2014, 18:00hod. –   2. 6. 2014, 18:00hod.        situace   5.etapa.pdf     
6. etapa   2. 6. 2014, 18:00hod. – 13. 6. 2014, 18:00hod.        situace   6.etapa.pdf 
7. etapa 13. 6. 2014, 18:00hod. – 27. 6. 2014, 18:00hod.        situace   7.etapa.pdf    

V souvislosti s tím, bude docházet k uzavírkám v okolí stavby. Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníků, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této lokalitě.

Pro účely zásobování budou zřízena krátkodobá stání.

Pravděpodobná místa (budou upravována dle průběhu stavby):
Jeruzalémská (před křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Jindřišská (u Jindřišské věže, příjezd od ulice Senovážná a Senovážného náměstí, 5:00hod. - 10:00hod.)
Jungmannova (v blízkosti průchodu propojující ulici Jungmannova a Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Jungmannova (nároží s ulicí Lazarská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Nekázanka (před křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Palackého (za křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Panská (za křižovatkou s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Politických vězňů (za křižovatkou s ulicí Jindřišská, směr k ulici Opletalova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Školská (před křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Václavské náměstí (křižovatka s ulicí Jindřišská, 5:00hod. - 10:00hod.)
V Jámě (před křižovatkou s ulicí Vodičkova, 5:00hod. - 10:00hod.)
Vladislavova (bezprostředně za křižovatkou s ulicí Lazarská, 5:00hod. - 10:00hod.)
Vodičkova (mezi ulicí Navrátilova a Lazarská, 20:00hod. - 7:00hod.)
Vodičkova (mezi ulicí Palackého a Václavským náměstím na tramvajovém pásu, 5:00hod. - 10:00hod.)
před kostelem sv. Jindřicha a sv. Kunhuty (příjezd ulicí Jeruzalémská, 5:00hod. - 10:00hod.)

Zároveň si Vás tímto dovolujeme požádat o omezení svých cest automobilem do dotčených míst.

 

Žadatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ: 000 05 886
Odpovědná osoba: Ing. Miroslav Grossmann, tel.: 724 014 875Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 18. 4. 2014