Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu demontáže věžového jeřábu (Helmova před č.1168/6, 1169/4, 1170/2)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Helmova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu demontáže věžového jeřábu.

Práce budou probíhat v termínu:
12.4.2014

V ulici:
Helmova před č.1168/6, 1169/4, 1170/2

Práce budou prováděny ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v modré zóně.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Helmova před č.p. 1168/6, 1169/4 1170/2, v délce 13 m.

Platnost: 12.4.2014

Účel: umístění záboru za účelem demontáže stavebního jeřábu

Objížďka se nenařizuje.


Žadatel: Ing. Václav Tesárek
(v zastoupení firmy AVERS, spol. s r.o.)
K lukám 641/26
142 00 Praha 4
IČ:12605999
Odpovědná osoba: Ing. Václav Tesárek, tel.: 603 551 511Zpracoval :
Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schvállil:
Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 2.4.2014