Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky v oblasti ulice Helmova z důvodu výkopů pro pokládku vodovodní přípojky (Helmova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Helmova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výkopů pro pokládku vodovodní přípojky.

Práce budou probíhat v termínu:
9.4.2014 – 13.4.2014

V ulici:
Helmova před č.1168/6 a 1169/4

Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení dvou parkovacích míst v modré zóně.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Helmova před č.p. 1168/6, 1169/4 v délce 10 m.

Platnost: 9.4.2014 – 13.4.2014

Účel: umístění výkopů za účelem vodovodní přípojky pro novostavbu hotelu

Objížďka se nenařizuje.

Žadatel: AQUA servis CZ s.r.o.
Sportovní 823/14
101 00 Praha 10
IČ:28210506
Odpovědná osoba: Ing. Kristina Dolečková, tel.: 608 816 207


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru
Dne : 26.3.2014