Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Kaprova, Valentinská, Křižovnická, Veleslavínova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Kaprova, Valentinská, Křižovnická, Veleslavínova, a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
11.4.2014 – 25.5.2014

V ulici:
Kaprova č. 1/1 – 19/5, 71/2 – 56/4, Valentinská č. 20/10 – 22/12, 56/11 – 58/7, 52/8 – 98/2, Křižovnická 87/4 -71/14, Veleslavínova č. 97/2 – 93/10, 60/1 – 59/3.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách a chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166 


Dne : 21.3.2014

Zpracoval :
Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil:
Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru