Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu výkopů pro pokládku optických kabelů (Karoliny Světlé, Smetanova nábřeží, Betlémské, Boršova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Karoliny Světlé, Smetanova nábřeží, Betlémské, Boršova a okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výkopů pro pokládku optických kabelů.

Práce budou probíhat v termínu:
7.4.2014 – 24.4.2014

V ulici:
Karoliny Světlé před č. 286/18 – 276/32, Betlémská před č. 286/5, Smetanovo nábřeží před č. 329/18

Práce budou prováděny převážně na chodníku, s překopem vozovky Karoliny Světlé po polovinách a vozovky Boršov, při současném zachování průjezdnosti pro vozidla a průchodnosti jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení několika parkovacích míst v ul. Karoliny Světlé a na Smetanově nábřeží.


Žadatel: S com s.r.o.
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10
IČ:25668901
Odpovědná osoba: Jan Tomšů, tel.: 777 958 588

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 18.3.2014 vedoucí odboru