Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu obnovy vodovodních řadů (Všehrdova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Všehrdova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu obnovy vodovodních řadů.

Práce budou probíhat v termínu:
26.3.2014 – 15.5.2014

V ulici:
Všehrdova od křižovatky s ul. Újezd po křižovatku s Besední ul..

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti alespoň jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této ulici.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: 1) Všehrdova od ul. Újezd po Hostel Sokol 2) Všehrdova od Hostelu Sokol po
ulici Besední
Platnost: 1) 26.3.2014 – 26.4.2014 2) 27.4.2014 – 15.5.2014
Účel: umístění výkopů za účelem obnovy vodovodních řadů

Objížďka se nenařizuje. Hostel Sokol umožní 24 hodin denně otáčení vozidel na svém pozemku.Žadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
(v zastoupení POHL cz, a.s.)
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
IČ:25656112

Odpovědná osoba: p. Irena Krischkeová, tel.: 737 235 921

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 12.3.2014 vedoucí odboru